Personalijuhtimine

Palgaarvestus

Puhkusearvestus

Töölepingute ja töötajatega seotud dokumentide koostamine

Tööohutuse ja töötervisehoiu dokumentatsiooni korraldus

Personalidokumentide edastamine riigiametitele

Dokumendihaldus